De Betaalbare Schilder

Privacy verklaring

 

Algemeen
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 

Uw persoonsgegevens, wat doen we ermee?
We bewaren uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons heeft laten weten. We bewaren de volgende persoonsgegevens:

 

- Uw naam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Relevante emailcorrespondentie

 

Waarom we u gegevens gebruiken
We gebruiken uw gegevens om offertes/nota's te kunnen maken en deze te kunnen adresseren. Uw telefoonnummer(s) kan/kunnen worden gebruikt om u te benaderen als u daarom verzoekt of indien het uit hoofde van het werk nodig is u te spreken. Uw emailadres wordt gebruikt om met u te corresponderen.

 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard
Uw gegevens worden bewaard en gearchiveerd omdat het ons helpt om u later opnieuw te kunnen adviseren. Er geldt een wettelijke fiscale bewaarplicht van 7 jaar.

 

Delen met anderen
Uw persoonsgegevens worden alléén aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@debetaalbareschilder.nl. We zullen zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging
We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@debetaalbareschilder.nl.

 

U kunt ons als volgt bereiken
De Betaalbare Schilder
KvK nr. 501 81 262
Kievitweg 12
9765 JZ Paterswolde
06 - 812 816 99